Week 4: Tips voor ouders van pubers met motivatieprobleem

Week 4: Tips voor ouders van pubers met motivatieprobleem

Het ‘nieuwe leren’ legt de nadruk op zelfstandig kennis verwerken,  ‘laat maar waaien onderwijs’. Het zelfstandig leren gaat bijvoorbeeld een 16-jarige puber te ver. De hersenwetenschappen hebben aangetoond dat puberende hersenen niet goed in staat zijn om zelfstandig te leren. Er zijn juist inspirerende leerkrachten nodig om pubers gemotiveerd te houden. Leerkrachten kunnen het echter niet alleen. De keuze van een school die het beste bij je puber past, is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Ook scholen hebben wensen, eisen en soms een toelatingstoets. Ouders spelen een steeds crucialere rol in het onderwijs aan hun kinderen. Want als de school je kind zat is, laat ze het kind gewoon vallen of krijgt je kind speciaal onderwijs aangeboden als het niet mee wil bewegen of krijgt het kind een stempel op zijn voorhoofd gedrukt: ‘nog nadere te bepalen lastig gedrag’. Hier zit je als ouders niet op te wachten. Je weet dat je kind veel meer kan dan wat hij laat zien, maar komt dat ooit uit?

Nu vraag je je waarschijnlijk af “hoe krijg ik mijn kind in beweging”? Je puber heeft jouw motivatie nodig.

Hij zit in een van de belangrijkste fase van zijn leven. In deze fase maakt hij keuzes die voor een groot deel bepalend zijn voor hoe de rest van zijn leven eruit gaat zien. De keuze voor een studie en daarbij goede studieresultaten halen, is vaak essentieel. Hoe is het te rijmen dat dit vooruitzicht je kind niet motiveert om ervoor te gaan?

Zes stappen die je kunnen helpen je kind te motiveren

 1. Onderzoek samen met je kind waar het ongemotiveerde gedrag vandaan komt. Bepaal dus samen met het  kind welke factoren hierbij van invloeden zijn. Bijvoorbeeld: thuissituatie, de wijze waarop de stof op school aangeboden wordt, de sfeer in de klas, een negatief zelfbeeld, noem maar op. Maak samen een plan van aanpak om dit probleem op te lossen en het kind zo sterk mogelijk te maken, zodat het in staat is om het probleem het hoofd te bieden
 2. Onderzoek wat het kind kan en wil. Laat hem een bewuste keuze maken die bij zijn capaciteiten past. Laat het kind vervolgens aangeven wat en wie hij nodig heeft om dit te bereiken. Maak een kosten en baten analyse.
  Heeft het kind iemand die voor hem als voorbeeld dient? Dit kan iemand uit zijn directe omgeving zijn, maar het kan ook een stripfiguur of een bekende persoonlijkheid zijn. Laat het kind die persoon in detail omschrijven. Wie is hij, wat is zijn geschiedenis, wat vind het kind sterk aan deze persoon en denkt het kind dit aan te kunnen leren.
  Laat het kind het meeste inspirerende vaardigheid/kwaliteit van deze persoon in de veiligheid van het huis nabootsen en inprenten. Laat het kind een poster of een foto van deze persoon op zijn kamer ophangen.
 3. Laat het kind een stappenplan SMART maken: Specifiek (eenduidig), Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
 4. Controleer regelmatig of het kind zich aan zijn stappenplan houdt of dat het stappenplan aangescherpt moet worden. Controleer zijn agenda en zijn elektronische leeromgeving.
 5. Kies een moment om succes te vieren en een moment om over de dingen die niet helemaal zijn gelukt te praten. Zet dit in jullie beide agenda zodat dit niet vergeten wordt.
 6. Zorg voor een positief zelfbeeld, door de puber regelmatig te complimenteren. Vergroot de voordelen van dingen de goed zijn gegaan en vier dit.
  Laat het kind de dingen die hij goed doet aan een ander kind leren. Dit vergroot zijn zelfvertrouwen.

Dinamocoaching start in september met de tweede training voor jongeren die een steun in de goede richting nodig hebben.

Met slechts 8 bijeenkomsten van twee uur is je kind in staat om op een positievere manier naar zichzelf te kijken. Door een beter zelfbeeld is het kind meestal ook in staat om meer van zichzelf te laten zien en is het vaak gemotiveerder om zijn best te doen en beter te presteren.

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Kijk naar het trainingsaanbod van Dinamocoaching.

Week 3: kinderen helpen bij verlies

Week 3: kinderen helpen bij verlies

“Voor alles wat leeft is er een begin en een einde

Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Ze zijn niet in staat om lange tijd met het verdriet bezig te zijn. Zij vermijden en stellen het verdriet uit. Als een kind na de dood van zijn moeder zijn tranen droogt en verder met zijn auto speelt, betekent dit niet dat het niet begrepen heeft wat er gebeurd is. Dit is zijn manier om met het intense verdriet om te gaan.

Kinderen kunnen zeer explosie zijn in hun uiting van verdriet. Dat is normaal.

Een van de dingen die ouders kunnen doen om de kinderen te helpen is zichzelf toestaan verdriet te ervaren, de emoties toelaten en kinderen laten ervaren dat de emoties er mogen zijn. Verdriet en liefde zijn immers verbonden met elkaar.

Door te luisteren, ze aan te moedigen vragen te stellen en door eerlijke antwoorden op de vragen te geven, geef je kinderen het gevoel dat ze hun gevoelens mogen uiten zonder dat ze zich hierover schuldig hoeven te voelen.

Suggesties om kinderen bij verlies te helpen:

 • zorg goed voor jezelf zodat je goed voor je kinderen kunt zorgen
 • laat ze ervaren dat hun gevoelens normaal zijn
 • moedig hen om over hun gevoelens te praten en vragen te stellen
 • wees open en eerlijk in je antwoord en laat je eigen verdriet zien
 • luister, maar dwing kinderen niet tot praten
 • laat kinderen ervaren dat hun verdriet uniek is
 • vertel nooit aan kinderen dat ze zich sterk moeten houden en niet moeten huilen
 • zoek iemand in de familie/vriendenkring met wie de kinderen goed kunnen praten
 • beloof nooit aan een kind dat de andere ouder niet zal sterven
 • stimuleer hen leuke dingen te blijven doen, maar verbreek routine niet meer dan nodig
 • zorg voor structuur en regelmaat
 • houd de herinneringen aan de overledene levendig
 • leer kinderen aandacht te vragen voor hun verdriet/ behoeften
 • vertel hen dat het verdriet lang kan duren en dat het nooit helemaal ophoudt.
 • Geef kinderen alle ruimte om te rouwen en laat ze dit op hun eigen manier doen. Aandacht en genegenheid doen meer dan je denkt.

De begeleiding van dinamocoaching is gericht op normaliseren.

Of het nu gaat om (v)echtscheiding, het overlijden van een familielid of verhuizing, je kunt bij dinamocoaching terecht voor begeleiding.