‘Kinderen krijgen te snel een etiket opgeplakt”

We willen allemaal dat onze kinderen goed kunnen meekomen. Als dit niet helemaal lukt wordt al snel gedacht aan dyslexie, ADD of ADHD. In deze lezing aandacht voor een manier om anders naar kinderen te kijken en te helpen zonder ze direct een etiket op te plakken.

Als ouder of leerkracht  wil je natuurlijk dat kinderen goed presteren op het gebied van lezen, spelling en rekenen.  En toch komt het regelmatig voor dat kinderen hierbij heel veel moeite ondervinden. Het lezen komt maar heel langzaam op gang en bij de AVI- toets valt de score steeds weer tegen.  Of het lezen gaat aardig, maar spelling blijft lastig. En tijdens de rekenles lukt het niet om de sommen netjes in het schrift te krijgen. Binnen het onderwijs wordt dan al heel snel gedacht aan dyslexie!We kennen ook allemaal kinderen die tijdens het eten of in de les maar niet stil op hun stoel kunnen zitten, soms zelf liever op hun knieën zitten, of over hun tafel hangen. Je vraagt je steeds af of jouw informatie wel bij hen terecht komt.  ADD of ADHD misschien?

Door op een andere manier naar deze kinderen te kijken, krijgen ze niet direct een etiketje opgeplakt (waar ze moeilijk van af komen) en kun je een kind thuis of op school veel beter op weg helpen. Op donderdagavond 1 juni vertellen drie ervaren leerkrachten hoe je anders kunt kijken naar een kind en welke manieren er zijn om een kind daadwerkelijk te helpen met lezen, spelling, rekenen en concentratie.
Bron: grimbergenboeken

 

gezinstherapie

Waarom is gezinstherapie soms effectiever dan individuele therapie? 

In deze benadering wordt het individu en diens sociale omgeving (het gezin) samen als eenheid van behandeling gezien

Klachten worden vaak gezien als “symptomen” de onderliggende, diepe intrapsychische conflicten, die eerst verwerkt moeten worden.

Bij de systeemtherapie worden leden uit het gezin bij de behandeling betrokken om eventuele disfunctionele relaties, binnen het gezin, die de klachten versterken of in stand houden te doorbreken.

Voorbeeld van een somatische klacht die samenhang met de wijze waarop het gezin functioneert: Dirk is aangemeld bij mij met frequente buik pijn.

Dirk is een aardige, intelligente, rustige en gevoelige jongen. Hij werkt goed in de groep en heeft vaak goede ideeën, maar heeft weinig vrienden en voelt zich vaak alleen. De ouders van Dirk maken thuis veel ruzie en Dirk denkt dat dit door hem komt. De moeder vindt dat Dirk onzeker is en wil vaak weglopen van huis “omdat hij denkt zijn vader en mij tot last te zijn”. Dirk is soms agressief, schreeuwt en huilt veel. Vader vindt dat ik Dirk teveel verwen en hij haat mij daar om. Dit zorgt weer voor veel ruzie en spanning thuis.

Dirkt is bang voor school en wil er vaak helemaal niet naartoe.
De ouders hebben verschillende opvoedingsstijlen en zijn niet in staat elkaar te steunen. Dirk ziet zichzelf als de oorzaak van de conflicten tussen zijn vader en moeder.

De huisarts heeft Dirk onderzocht en vastgesteld dat er medische gesproken niets aan de hand is. De pijn zou veroorzaakt zijn door spanningen. Ik liet Dirk door een specialist onderzoeken. Dit om te voorkomen dat Dirks klachten ten onrechte toegeschreven worden aan psychische factoren. Ook uit dit onderzoek bleek dat de oorzaken van Dirks klachten niet fysiek zijn.

Gezinstherapie leek mij de aangewezen weg. Dit om de volgende redenen:

 • het probleem van Dirk is toe te schrijven aan de wijze waarop de ouders afzonderlijk ophem reageren.
 • de gezinsleden dragen bij aan het ontstaan en versterken van het probleem
 • de spanning thuis zorgt ervoor dat Dirk zich schuldig voelt

Wat is gezinstherapie?

Gezinstherapie betekent niet dat het hele gezin in therapie komt. Dit is een vorm van therapie waarin de sociale context van de client bij de behandeling wordt betrokken. Vaak bestaat de omgeving uit ouders, maar soms worden vrienden er ook bij betrokken. Deze vorm van therapie kan ervoor zorgen dat de oorzaken van de klachten sneller worden geïdentificeerd en dat de resultaten van de behandeling duurzamer zijn.

De voordelen 

 • aandacht voor de interactiepatronen en de structuur van het gezin:
 •  ingreep op verschillende niveaus (de verschillende kanten van de  klacht worden bekeken);
 • de destructieve interactionele patronen bij sommige gezinsleden en de invloed hiervan op de klachten van de client worden sneller zichtbaar;
 • door in de beginfase alle gezinsleden te zien, is het makkelijker te taxeren op welk niveau de interventie moet worden gepleegd;
 • de therapeut krijgt inzicht in de mate waarin individuele problemen bekrachtigd worden door zijn directe omgeving;
 • de therapeut ziet in hoeverre er in de omgeving hulpbronnen zijn die hij kan gebruiken in de behandeling van de klachten;
 • vaak is er directe steun bij inadequaat opvoedingsstijl. Dit kan door hiërarchie te herstellen, de ouders te motiveren en te instrueren om “ het niet langer te accepteren” en het kind in het gareel te brengen.

Door het betrekken van het sociale netwerk bij de behandeling kan het succes hiervan doen toenemen en het resultaat van de behandeling duurzamer.

 

Mijn aanpak

Observatie thuis, op school, sportvereniging en in andere sociale context kan deel uitmaken van mijn aanpak. Wanneer dit niet mogelijk is, maak ik gebruik van familie opstelling of sociogram om de klachten en hetgeen dit in stand houdt te doorgronden.

kindercoaching-foto-sabrifoto-familie-opstelling-met-poppen

Ben je benieuwd geworden naar mijn aanpak?

 

 

Bel of stuur een bericht voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

+31 063870 1670

mailen kan ook: info@dinamocoaching.nl of dinamo67@gmail.com

Wat kunt u zelf doen bij stress

stress

 • Richt je meer op wie je zelf bent en wat je zelf kunt, in plaats van te willen voldoen aan wat de meeste mensen om je heen wel lijken te beheersen.
 • Een stapje terug doen voelt uiteindelijk vaak beter, dan constant op je tenen blijven lopen.
 • Praat met mensen over de dingen waar je tegen aan loopt. Ze kunnen dan beter begrijpen hoe je je voelt en kunnen indien nodig rekening met je houden.