Relatietherapie bij Psycholoog Rotterdam

Praktijk-DinaMo Relatietherapie in Rotterdam Centrum en Prinsenland

Praktijk DinaMO is gespecialiseerd in het coachen en trainen van jonge stellen die relatieproblemen ondervinden

De begeleiding van  Praktijk-DinaMo is doelgericht en volgens een van tevoren afgesproken coachingsplan. Zo weet je wat je van de coaching kunt verwachten.

Relatietherapie bij Pratijk-Dinamo houdt het volgende in:

De behandeling bestaat uit 8 a 12 sessies van een uur met ons drieën. Bij voorkeur eenmaal per twee weken. Door de gesprekken hopen wij de doelen te bereiken. In de behandeling zullen veel ingaan op de onderliggende gevoelens van je beiden om elkaar beter te gaan begrijpen. Mijn ervaring is dat partners vaak hele gewone zaken van elkaar wensen. Zaken die bij een relatie horen. Maar dat zij in een patroon zijn geraakt waarbij zij het verkeerde bij elkaar oproepen en niet meer uit dit patroon kunnen raken.

Behandeling

In de behandeling proberen we de disfunctionele patronen te doorbreken en er betere patronen voor in de plaats te krijgen

Mijn aanpak is uniek en gericht op het versterken van wat er goed gaat in de relatie

Voorwaarden:

 • veiligheid tijdens de sessie , zodat  alles bespreekbaar is
 • open houding van beide partners
 • bereidheid om naar ander te luisteren
 • empathie voor de pijn  en gemis van de ander
 • respect voor elkaars mening en behoeften
 • elkaar laten uitpraten
 • reflectievermogen
 • in staat en bereid zijn om eigen appel/ relatiebehoeften te formuleren
 • bereid zijn om naar het appel van de ander te luisteren

Wat kun je van mijn verwachten?

 • erkenning van posities van beide partners
 • versterking positieve ervaringen en effectief gedrag
 • positieve benadrukken van alle vooruitgangen en positieve interacties
 • het creëren van een veilige sfeer
 • gelijkwaardige aandacht en begrip voor beide partners

Als niets helpt

 • bespreking van de mogelijkheid van relatiebreuk als de gevoelens en respect niet terugkeren.

Spreekt mijn aanpak je aan?

Intake binnen een week. Ook in het weekend

Bel: 06 3870 1670

mailen naar:

info@dinamocoaching.nl

dinamocoaching67@gmail.com

Raadpleeg ook: www.praktijk-dinamo.nl