Preventieve methode op school

Preventie op school
STARr training voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 20
jaar met angst – & depressieve klachten

De STARr-training is een preventieve groepstraining voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar met depressieve en/of sociale angstklachten. De training kan ook individueel worden aangeboden.

Beschrijving

De modules zijn ontwikkeld door het landelijk consortium Angst en Depressie waarin het Trimbos-instituut, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Accare kinder- en jeugdpsychiatrie vertegenwoordigd zijn.

Scholen kunnen een offerte aanvragen.
Aanbod: op scholen in groepjes van 8 a 12 leerlingen.

Doel

Het doel van de training is om deze jongeren verschillende vaardigheden aan te leren om hun klachten te verminderen en om erger te voorkomen.

De training bestaat uit vijf modules, die elk een eigen focus hebben:

 • Solve: Jongeren leren problemen/struggles op te lossen met behulp van een 7-stappenplan, waarbij ze hun probleem/struggle beschrijven, hun doel bepalen, brainstormen over oplossingen, oplossingen evalueren, een oplossing kiezen, een actieplan maken om de oplossing uit te voeren en vervolgens de uitgevoerde actie evalueren.
 • Think: Jongeren leren cognitieve herstructurering.
 • Act&do: Jongeren leren dat wat ze doen invloed heeft op hun gevoel met behulp van de negatieve en positieve spiraal.
 • Act&dare: Jongeren leren stap voor stap hun angst te overwinnen aan de hand van exposure- oefeningen.
 • Relax: Jongeren leren stress herkennen door middel van alarmsignalen. Ook leren ze het omgaan met stress en spanning door ontspanningsoefeningen.

Onderbouwing en verantwoording

De vijf modules van de STARr-training zijn gebaseerd op de Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

CGT is een behandelvorm die veel wordt gebruikt in de preventie en behandeling van depressie en angst bij jongeren en bewezen effectief is.

De vijf meest gebruikte en voorkomende CGT-componenten zijn geselecteerd en ontwikkeld tot modules met behulp van bestaande evidence-based CGT-protocollen.

Het gaat om de componenten:

  • probleem oplossen (module Solve)
  • cognitieve herstructurering (module Think)
  • gedragsactivatie (module Act&do)
  • exposure (module Act&dare)
  • relaxatie (module Relax)

Ouders kunnen hun eigen kinderen direct aanmelden voor individuele of groepstraining.

Geen wachtlijst.

Scholen en ouders kunnen deze de kinderen aanmelden voor dit preventieve programma.

Interesse?

Stuur een mail naar info@dinamocoaching.nl

Bel: 06 38701670

of

Vul het aanmeldingsformulier in