Burn out Behandeling Rotterdam

Wat zijn de oorzaken van burn ­out?

Burn out wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals: hoge werkdruk, kwaliteitseisen, onvoldoende afstemming tussen persoon en werk, en aanhoudende spanningen op de afdeling kunnen leiden tot uitputtingsklachten.

Deze klachten kunnen ook veroorzaakt worden door aanhoudende belastende situaties in de privé sfeer. Denk aan bijvoorbeeld een langdurige relatie- of gezinsproblemen.

Welke klachten zijn er bij burn ­out?

Er kunnen de volgende klachten optreden: uitputting, slaapproblemen, overgevoeligheid  prikkelbaarheid, somberheid en angstklachten.

De fysieke klachten zijn o.a.: last van nek en schouders, buikpijn, spanningshoofdpijn en spierkramp.

Als mensen wordt gevraagd naar de periode hieraan voorafgaand, dan zeggen de meesten dat het ook hiervoor al lange tijd niet echt goed meer ging. Ze krijgen het verwijt prikkelbaar en minder bij het gezin betrokken te zijn.

Waarop is de behandeling bij Dinamocoaching gericht?

Onze burnout behandeling is wetenschappelijk bewezen effectief en volgens het protocol van cognitieve gedragstherapie.

De eerste fase van burn out  behandeling is de vermindering van de  geestelijke overbelasting. Ook wordt gewerkt aan  de verbetering van de lichamelijke conditie en het aanpakken van slaapproblemen. Daarnaast worden de gedachten en de eisen die je aan jezelf stelt onder de loep genomen. Ook de persoonlijkheidskermerken die ten grondslag kunnen liggen aan het ervaren van spanningsklachten zoals: meedogenlozen normen, overmatig kritisch, perfectionisme, strenge houding en zelfopofferend gedrag, worden in de behandeling aangepakt. Je wordt bewust van de disfunctionele copinstrategieën die de klachten veoorzaken.

Laat je behandelen door een ervaren therapeut en herstel spoedig van je klachten.

Er zullen positieve veranderingen plaatsvinden in je leven thuis en op het werk.

Aanpak

  • actief: er wordt van zowel jou als van de therapeut een actieve inzet gevraagd.
  • doelgericht: de behandeling is erop gericht je huidige klachten te verminderen en je weer in staat te stellen het werk te hervatten.
  • specifiek: je krijgt huiswerkopdrachten mee naar huis om buiten de sessies actief aan de slag te gaan met je klachten.

Spreekt mijn behandelingsmethode jou aan? Stuur dan een email naar: info@dinamocoaching.nl