Blog

Gemengde relaties

Problemen en mogelijkheden

Er komen steeds meer gemengde relaties, constateert het CBS, maar de verschillen tussen etnische groepen zijn groot. Bij migranten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond blijft trouwen in de eigen groep de norm. ‘Het is makkelijker om met iemand van dezelfde achtergrond te trouwen.’Marjon Bolwijn20 januari 2017, 6:38

Ernad Zendegani en Mirjam Lucassen met hun kinderen Amber en Floris. Beeld Negin Zendegani

Als gemengde relaties een graadmeter zijn voor de integratie, dan gaat het langzaam de goede kant op in Nederland. Van alle getrouwde Surinaamse Nederlanders heeft bijna de helft een Nederlandse partner. Vijftien jaar geleden was dat één op de drie. Ook het aantal gemengde huwelijken onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders neemt toe.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. Het aantal gemengde relaties is met één op de zes aanzienlijk, maar verschilt sterk per etnische groep. De combinatie Indonesisch-Nederlands komt het meest voor (160 duizend stellen), gevolgd door paren van Europese origine (Duits-Nederlands en Belgisch-Nederlands).

Trouwen binnen eigen kring

Daarbij vergeleken is het aantal gemengde relaties onder de omvangrijkste groep migranten in Nederland, die met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, relatief gering. Trouwen binnen de eigen kring is de norm. Des te opvallender is dat het aantal gemengde huwelijken onder deze twee groepen de afgelopen tien jaar is toegenomen tot boven de 10 procent, vindt sociologe Leen Sterckx, werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Van de Nederlandse Turken heeft 11 procent een partner met een Nederlandse achtergrond, in totaal tienduizend paren. Onder Marokkaanse Nederlanders is dat 12 procent (negenduizend stellen). Bij het merendeel van deze gemengde stellen is de vrouw van Nederlandse origine.

Sinds de overheid het ‘importeren’ van een bruid of bruidegom uit Turkije of Marokko ontmoedigt, is de tweede generatie migranten aangewezen op de Nederlandse huwelijksmarkt. De blik is nu meer op Nederland gericht. Vooral op partners van de eigen groep, maar ook steeds meer op autochtone partners.

Voorheen, zegt Sterckx, lag het aandeel gemengde huwelijken vrij constant onder de 10 procent. ‘Als je alleen al naar de tweede generatie zou kijken, zou je waarschijnlijk hoger uitkomen dan op 11 en 12 procent gemengde relaties. Door het toenemende opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en opgegroeid zijn in Nederland, nemen de verschillen tussen hen en van origine Nederlandse leeftijdgenoten af. Bovendien wordt de invloed van de familie op de partnerkeuze, kleiner.’

Turkse en Marokkaanse jongeren die Nederlandse partner kiezen zijn vaak of niet streng religieus of juist wel, zegt Sterckx. De eerste groep ziet de islamisering in de eigen groep met lede ogen aan en kiest liever een minder streng gelovige of niet-moslim uit een andere etnische groep als partner.

Onder streng religieuze jonge mannen met Turkse en Marokkaanse wortels is er juist een toenemende belangstelling voor bekeerde moslima’s, ziet de sociologe. ‘Die zien zij vaak als een puurdere moslima dan vrouwen uit hun eigen groep. Zonden als alcohol drinken,hebben zij in het verleden uit onwetendheid begaan. Voor geboren moslima’s geldt dat niet, dus hebben zij meer moeite met hun overschrijding van de voorschriften. De meeste jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst zetten een zelfde kijk op het geloof op één, als het aankomt op het kiezen van een partner. Moslimouders kunnen tegen dat argument weinig inbrengen als die partner een andere etnische achtergrond heeft’, aldus Sterckx.

Anderzijds is geloof ook een factor die de kans op een huwelijk klein of onmogelijk maakt. Trouwen met een niet-moslim is in veel families met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond niet geaccepteerd. Andersom zijn er Nederlandse ouders die moeite hebben met een moslim als schoonzoon of -dochter.

Sociaal-psychologe Pieternet Dijkstra publiceerde vorig jaar met psycholoog Abraham Buunk een studie over de voorkeur voor een partner onder 15- tot 25-jarige Nederlandse, Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren. De overgrote meerderheid in alle groepen geeft de voorkeur aan een partner uit de eigen groep.

Dat is niet zo verwonderlijk, zegt Dijkstra. Voor een langdurige relatie is iedereen op zoek naar een partner met de meeste overeenkomsten in denkbeelden, achtergrond, gewoonten en levensstijl. Dat geeft een gevoel van herkenning, bevestiging en veiligheid. ‘Dat wil niet zeggen dat zij zo’n partner wel kunnen vinden uit een andere etnische groep zodra zij die persoonlijk leren kennen, tijdens hun studie of op het werk.’

Sociologe Sterckx merkt daarbij op dat een gemengde relatie niet per definitie goed is voor de integratie. Botsende culturele gewoonten kunnen ook leiden tot conflicten en verwijdering tussen en binnen families en de partners zelf.

‘Wij leven zoals gewone Nederlanders’

Emad Zendegani (50, afkomstig uit Iran) en Miriam Lucassen (46), zijn sinds 1999 getrouwd. Ze hebben twee kinderen, Amber (12) en Floris (10). Ze wonen in Cuijk. Emad werkt als ambtenaar bouw- en woningtoezicht. Miriam werkt als docent op een middelbare school.

‘De oma en moeder van Miriam waren positief toen wij een relatie kregen. Het maakte ze niet uit dat ik een buitenlander ben, ze keken naar mijn karakter. Een halfjaar voor ik Miriam leerde kennen, was ik vanuit Iran naar Nederland gevlucht.

‘Mijn ouders waren blij voor mij, ze vonden onze relatie goed. Miriam en ik gingen samenwonen in Beers. Daar vonden ze onze relatie wel bijzonder. Bepaalde mensen reageerden negatief, dachten dat ik een buitenlander zonder geld en werk was.’

Beeld Negin Zendegani

‘Van cultuurverschillen hebben we geen last meer, na dertig jaar samen. In het begin schrok ik van Miriam als ze nee zei. Ze zegt heel direct nee. Dat was voor mij een teken van niet netjes zijn. De meeste Iraniërs durven niet met nee te antwoorden. Als wij al nee zeggen, dan doen we dat op een hele nette manier.’

‘Mijn vrouw is katholiek opgevoed. Ik ben zelf absoluut niet religieus. Dat ik niet gelovig ben, is nooit een probleem geweest. We leven zoals gewone Nederlanders leven. Onze kinderen krijgen weinig van de Iraanse cultuur mee. Ze worden ook niet tweetalig opgevoed. Ze zijn hier geboren, dit is hun land.’

‘Het is simpelweg zo gegaan’

Bilal Cevik (50) en Gulcan Cevik (40), beiden van Turkse afkomst, zijn sinds 2007 getrouwd. Ze hebben twee kinderen, Baris (6) en Berke (4). Ze wonen in Arnhem. Bilal woont sinds zijn 9de in Nederland. Hij heeft een garage. Gulcan volgt een cursus tot nagelstyliste.

‘Het was geen bewuste keuze om met een Turkse vrouw te trouwen. Ik had nooit eerder een Turkse vriendin gehad en was niet met trouwen bezig. Een vriend wilde mij koppelen. Zijn verloofde was bevriend met mijn vrouw. Ik belde haar op en vier maanden lang spraken we elkaar over de telefoon. Ze woonde toen nog in Turkije. In de zomer van 2006 ging ik naar mijn ouders in Turkije en zocht ik Gulcan ook op. Ik ben meteen tien dagen bij haar gebleven. Het klikte goed met haar, het is simpelweg zo gegaan.’

Beeld Negin Zendegani

‘Veel Turken trouwen wel bewust met elkaar. Het is makkelijker om met iemand met dezelfde achtergrond te trouwen. Je spreekt dezelfde taal en hebt dezelfde cultuur. Turkse families staan ook niet open voor een Nederlandse partner voor hun kind. Andersom is dat net zo. Toen ik een Nederlandse vriendin had, vonden haar ouders het moeilijk dat ik Turks ben. ‘

‘Voor ik mijn vrouw leerde kennen, had ik altijd Nederlandse vriendinnen. Van mijn ouders hoefde ik niet met een Turkse vrouw te trouwen. Als mijn zoontje later een Nederlandse vrouw heeft, dan heb ik daar helemaal geen probleem mee.’

‘Je kiest er niet voor, het overkwam ons’

Istahil Abdulahi (45, van Somalische afkomst) en Jeroen van Strien (44) zijn sinds 1991 samen. Ze hebben drie kinderen. Naïma (17), Anissa (15) en Julian (12). Ze wonen in Emmen. Istahil werkt als horecamedewerker. Jeroen werkt als administratief medewerker.

‘In de Somalische gemeenschap wordt het niet geaccepteerd om met iemand te trouwen die geen moslim is. Je moet sterk in je schoenen staan, je krijgt veel kritiek. Ik vind mijn geluk belangrijk. Ik mag zelf bepalen met wie ik trouw. In Somalië was dat onmogelijk geweest. Of mijn familie onze relatie uiteindelijk heeft geaccepteerd, weet ik niet. Het is een cultuur waarin niet gepraat wordt. Alles is taboe, je mag veel niet doen en niets zeggen.’

Beeld Negin Zendegani

‘Ik leerde Jeroen kennen in de opvang waar ik verbleef toen ik net in Nederland was. Zijn vader was eigenaar van het gebouw en Jeroen deed er klusjes. We werden verliefd. Je kiest niet voor een gemengd huwelijk, het overkwam ons. Zijn moeder was heel blij en enthousiast voor hem. Zijn vader was terughoudender, hij was wat argwanend. Je weet het nooit met die vluchtelingen, zei hij.’

‘Ik ben zelf moslim en blijf dat ook. Dat mijn man geen moslim is, is nooit een probleem geweest. Als ik wil vasten, dan vindt mijn man dat prima. We hebben twee verschillende culturen en hebben samen onze eigen cultuur gecreëerd.’

Falling Out of Love: Two Reasons

Falling Out of Love

Two Reasons:
1. When people feel comfortable and secure in their relationship, they often lose desire and passion. Once someone becomes too familiar, the mystery that fuels desire fades.

2. As people come to value the security of their relationship, novelty can feel threatening.

To make sure that accustomed habits stay the same, people will discourage their partner’s growth. The consequence is that they lose the joy and passion of being in love.

Risk taking is an essential element of maintaining the spark in any relationship.

Without taking the risk of encouraging your partner to grow and allowing them to change, desire will turn into restraint.

You will always face the possibility of rejection and loss. Even when you play it safe, what you risk is falling out of love.

When new ideas are consistently met with criticism, you can either stand down or take a stand.

If you continuously stand down in order to avoid disappointment, you take no risks at all.

No risk, no reward, or worse no relationship. When the relationship eventually becomes too stagnant to bear, it may become easier to seek a new partner than to break through the paralysis that has become the accepted norm.

Staying in love

The more anxiety a couple can tolerate, the greater their ability to stay in love and experience desire.

Accepting the possibility of embarrassment and rejection involved in taking these risks is the way to bring more passion into your relationships.

Bij: Alison Poulsen, PhD Psychology

Untitled

Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats

Behandeling met psychotherapie kan bij mensen met psychoses effectief zijn en overlast voor de samenleving verminderen. Toch blijkt uit onderzoek dat driekwart van de patiënten die therapie niet krijgt.

Beeld ANP

Circa 75 duizend Nederlandse patiënten met psychoses krijgen niet de zorg die ze volgens specialisten nodig hebben. De landelijke richtlijn schrijft voor dat deze mensen, bij wie het contact met de werkelijkheid vervaagt, veel baat kunnen hebben bij psychotherapie. Toch krijgt driekwart van de in totaal bijna 100 duizend psychotische patiënten die therapie niet. Ook medicatie wordt niet altijd volgens de voorgeschreven richtlijnen verstrekt.

Dat staat in het rapport Praten naast pillen, dat vrijdag wordt gepubliceerd door de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). Negentien GGZ-instellingen vulden vragenlijsten in over de behandeling van 24 duizend (thuiswonende) patiënten met psychotische stoornissen. Van hen blijkt 70 tot 75 procent in de afgelopen drie jaar geen psychotherapie voor psychoses te hebben gekregen.

Complexe problemen

De belangrijkste reden is dat er te weinig behandelaars zijn. De psychologen die er wel zijn, laten zich vaak afschrikken door  de complexe problemen waar de patiënten mee kampen en denken dat er bij deze groep weinig winst te behalen valt. Dat is ten onrechte, zegt klinisch psycholoog en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam David van den Berg, die de studie naar de behandeling uitvoerde. ‘Dat zijn verouderde opvattingen, die stammen uit de tijd dat patiënten louter medicatie kregen.’

Een gebrekkige behandeling kan buitengewoon ernstige gevolgen hebben, zegt Van den Berg. Wanen of stemmen in het hoofd kunnen het leven zwaar ontwrichten en daarom hebben deze patiënten ten minste recht op de basisinterventies, vindt de VU-onderzoeker. Mensen met een psychotische stoornis wonen meestal niet in instellingen maar thuis, wat hen extra kwetsbaar maakt.

Gevaar voor samenleving

De samenleving loopt mogelijk ook gevaar. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten vaker slachtoffer zijn van geweld dan dader, maar zij vallen incidenteel ook onschuldige omstanders aan. Een van hen was Bart van U. die in 2014 oud-minister Els Borst vermoordde. Diverse instanties maakten destijds excuses vanwege het falende toezicht op verwarde personen. Toch ging het daarna nog diverse malen mis.  In 2017 vermoordde de verwarde Philip O. zonder aanleiding Joost Wolters in een Amsterdamse metro.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitte enkele weken geleden nog felle kritiek over de zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. De OVV richtte zijn pijlen vooral op de beroerde organisatie van de zorg, waardoor patiënten en hun omgeving steeds vaker in onveilige situaties belanden, soms met dodelijke afloop.

Veel leed kan voorkomen worden, denken specialisten. Psychotherapie is een wezenlijk onderdeel van de behandeling van psychoses en kan klachten verminderen, blijkt uit tal van wetenschappelijke studies . De hallucinaties, achterdocht en angst nemen af, en menig patiënt kan de draad van het leven weer oppakken.

‘Zorgelijk signaal’

Maar ook Zorginstituut Nederland, dat de kwaliteit van de zorg in de gaten houdt, heeft sterke aanwijzingen dat de psychotherapie – gesprekken plus praktische begeleiding – erbij inschiet. Een analyse van zorgdeclaraties bij 35 duizend langdurige patiënten laat zien dat 8 procent één of meerdere sessies heeft gehad en dat slechts de helft hiervan het minimum van zestien sessies volgde.

Staatssecretaris Paul Blokhuis laat weten dat hij het onderzoek een ‘opvallend en zorgelijk signaal’ vindt. ‘Ik wil snel van GGZ-bestuurders en professionals horen hoe zij dit beoordelen.’

De Groningse psychiatriehoogleraar Wim Veling, niet betrokken bij het onderzoek, noemt de conclusies ‘treurig’. Het is volgens Veling buitengewoon belangrijk dat patiënten met psychotische stoornissen psychotherapie krijgen, maar ook in Groningen lukt het niet psychologen ervoor warm te maken.

Veling en zijn collega’s onderzoeken daarom of virtual reality uitkomst biedt. Hierbij worden patiënten met behulp van een VR-bril een wereld binnengeloodst waar ze worden geconfronteerd met hun angsten. ‘Bij deze behandelingen heb je waarschijnlijk minder psychologen nodig. En het bespaart tijd omdat je niet met de patiënt de straat op hoeft.’

‘Vermindering overlast’

Het ministerie van Volksgezondheid zou op korte termijn meer geld moeten vrijmaken om psychologen aan te trekken, vindt VU-onderzoeker Van den Berg. ‘Als iedereen met psychoses psychotherapie zou krijgen, zou dat de overlast van verwarde personen op straat zeker verminderen.’

Het gros van de patiënten met een psychotische stoornis krijgt wel medicatie; meestal antipsychotica. Maar ook dat verloopt niet altijd conform de richtlijnen, vermoedt Zorginstituut Nederland, dat daarnaar nu onderzoek doet. Zo houden instellingen niet altijd, zoals voorgeschreven, een actueel medicatieoverzicht bij.

Zo ontwikkelt u adequate copingmechanismen

Wil je weten hoe je disfunctioneel copingsmechanisme/ patronen k unt doorbreken?

Lees dan hieronder

https://www.schematherapie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Gieles-J.-Psychologie-Magazine-12-12-schematherapie

Heb je, na het lezen van het bovenstaande artikel, nog vragen?

Wil je ook beter met je emoties leren omgaan?

Vul dan het onderstaande formulier in

Of bel 06 3870 1670

contactformulier

 

 

Schematherapie Rotterdam – Centrum

Schematherapie

Schematherapie is geschikt voor mensen met:

Aanhoudend patroon van emotionele instabiliteit (stemming die snel en onvoorspelbaar veranderen), impulsief gedrag (van middelen misbruik tot eetstoornissen) en intermenselijke instabiliteit (moeite hebben met het in stand houden van intieme relaties). Andere kenmerken van borderline zijn: chronisch gevoel van leegte, dissociatie, weinig  zelfvertrouwen, denken en voelen in uitersten en onzekerheid over levensdoelen), 

De kernthema’s voor schematherapie zijn: emotioneel kwetsbaar en gebrek aan impulscontrole.

Oorzaken:

1. Genetisch kwetsbaarheid (zoals hoge mate van neoroticisme) en 

2. Omgevingsfactoren (emotionele en affectieve verwaarlozing, mishandeling, misbruik, onveilige hechting => ouder-kindrelatie)

Behandeling: 

Mijn behandeling is gericht op

 1. het begrijpen van de overtuigingen, motieven, gevoelens, verlangen en behoeften die ten grondslag liggen aan bepaald gedrag 
 2. bevorderen van emotie- en impulsregulatie
 3. verbeteren van interpersoonlijke functioneren en de sociale aanpassing

Bel: 06 38701670 voor een kennismakingsgesprek of mail je hulpvraag naar: info@dinamcoaching.nl

Zelfbeeldtraining voor jongeren Rotterdam Centrum

Zelfbeeldtraining en persoonlijke effectiviteit

Een negatief zelfbeeld? Wil je meer uit je studie, werk en privé halen? Dan is een zelfbeeldtraining bij Dinamocoaching misschien wel iets voor je. Dit kan zowel in groepsverband als individueel

Wat is een negatief zelfbeeld?

Mensen hebben een beeld van zichzelf, wat we simpelweg het zelfbeeld noemen. Dit beeld bepaalt in belangrijke mate ons doen en laten, bijvoorbeeld wie zichzelf saai vindt, zal niet snel op de voorgrond treden. Hoe je over jezelf denkt, hangt samen met wat je hebt meegemaakt in je  leven, wat anderen over je zeggen en wat je doet. Al deze ervaringen, positief of negatief, gaan in je hoofd zitten en zijn medebepalend voor je zelfbeeld.

Wanneer zulke ervaringen maar negatief genoeg zijn geweest en lang genoeg hebben geduurd en wanneer er te weinig positieve ervaringen tegenover hebben gestaan, gaat een negatief zelfbeeld zich vastzetten in je hoofd. Uiteindelijk gelooft je alleen nog maar wat het zelfbeeld zegt en kijkt je niet meer naar de dingen die je wel kunt en waar je wel goed in bent.

Wat houdt de zelfbeeldtraining in?

De training is bedoeld voor mensen die vaak te negatief tegen zichzelf aankijken, maar die ‘ergens’ wel weten dat dit negatieve zelfbeeld niet terecht is. Met behulp van oefeningen (die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten) wordt geleerd om de aandacht meer te richten op de reële positieve kanten en eigenschappen. Het doel van de training is dus dat je meer oog krijgt voor deze positieve kanten en eigenschappen, zodat je zelfbeeld meer in balans is.

Wat mag je verwachten van de zelfbeeldtraining?

De zelfbeeldtraining duurt slechts enkele weken. De zelfbeeldtraining kan u in die korte periode op het juiste spoor zetten. De meeste deelnemers hebben na afloop meer zelfvertrouwen en zijn meer tevreden over zichzelf.

Wat wordt er van je verwacht bij de zelfbeeldtraining?

Het is belangrijk dat de groep voor iedereen veilig voelt en zo goed mogelijk verloopt. Daarom hebben we enkele regels en afspraken. We verwachten dat je bij elke bijeenkomst op tijd aanwezig bent en actief deelneemt. Daarnaast is het nodig elke dag minimaal een half uur de oefeningen te doen die je leert tijdens de training.

De therapeuten en de groepsleden hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van de informatie die je in de groep aan elkaar vertelt.

Praktische informatie over de zelfbeeldtraining

Voor je start met de training, krijg je een individueel indicatiegesprek met mij. Hierin wordt gekeken of de zelfbeeldtraining voor je geschikt is. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur.

Wat heb je nodig voor de zelfbeeldtraining?

In de training maken we gebruik van een werkboek. Het boek heet ‘verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen’ en is geschreven door C.W. Korrelboom (ISBN 9789031390571). Je moet dit boek aanschaffen en meenemen naar de eerste bijeenkomst.

Meld nu voor de training van januari aan:

06 3870 1670 of mail info@dinamocoaching.nl

Studenten vaker in psychische problemen door prestatiedruk


Bovendien lopen de wachttijden bij psychologen op. 
Dat blijkt uit een rondgang van De Volkskrant langs studentenhuisartsen op de universiteiten. Sommige studenten kampen met verslavingen aan drugs, alcohol, gamen of porno. De belangrijkste oorzaken zouden de toegenomen prestatiedruk en de angst voor schulden zijn. Dat heeft te maken met het afschaffen van de basisbeurs voor studenten, waardoor studenten mogelijk met een schuld blijven zitten. Ook de invloed van sociale media wordt genoemd als mogelijke oorzaak.Omdat meer studenten met psychische problemen kampen, groeien de wachttijden bij psychologen.
Wil je snel geholpen worden? Bel 06 38701670 of mail naar: info@dinamocoaching.nl voor een afspraak binnen een week. 
Lees feedback van studenten op www.dinamocoaching.nl

Wie dit leest voelt zich mooier | positief lichaamsbeeld ontwikkelen

Reken deze zomer voorgoed af met je negatief zelfbeeld/ lichaamsbeeld

Je verheugt je op de zomer, een flesje wijn op het terras  of in de tuin, maar je ziet er ook tegen op blote lichaamsdelen. Negentig procent van de vrouwen denkt het hele jaar door negatief over hun lichaam.

We worden allemaal beïnvloed door trends en sociale stereotypen. Door onszelf voortdurend te vergelijken met andere vrouwen voelen we ons onder druk gezet om aan het ideale schoonheidsbeeld te voldoen.

Vaak is het hebben van een strak lijf geen probleem dat niet opgelost kan worden, maar zodra dit probleem is opgelost, vinden we wel weer iets anders wat beter kan. Het hebben van een strak lijf is geen garantie voor een beter lichaamsbeeld.

Wat helpt dan wel?

Wat helpt is onze mindset te veranderen door anders te leren denken over onszelf.
De manier waarop wij over dingen denken, bepaalt ons gevoel en ons gedrag. Als je vindt dat je benen tekort zijn en dat het dragen van een korte rok/ bikini/  broek of jurk  je niet staat, kun je somber en verdrietig gaan voelen in de zomer en situaties vermijden waarbij je deze kledingstukken moet dragen, zoals strand, zwembad en zomerfeestjes. Dat zou nou jammer zijn!.
Je kunt je voorstellen dat dit jouw gevoelsleven beïnvloedt en dat je lichaamsbeeld hierdoor niet beter wordt.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (Cgt) is een van de meeste effectieve psychotherapie.
Cgt bestaat uit drie fasen:
1. opsporen van negatieve gedachten die ervoor zorgen dat je slecht voelt;
2. het toetsen/ uitdagen van de negatieve gedachten (waarop zijn deze gedachten gebaseerd? Feiten/gevoelens);
3. het formuleren en toepassen van nieuwe, evenwichtige en positieve gedachten.

Voorbeeld: bloemen voor positieve gedachten, onkruid voor negatieve automatische gedachten en de wortels die onder de grond zitten voor de kerngedachten

Het doel van cognitieve gedragstherapie is door zelfanalyse en gedragsexperimenten het onkruid van de negatieve automatische gedachten te wieden, waardoor de bloemen van de positieve gedachten meer ruimte krijgen om te bloeien.

Interesse in mijn aanpak?

Bel 06 3870 1670

of mail: info@dinamocoaching.nl

 

 

Examenvrees? Faalangst? Paniek aanval? Dinamocoaching helpt, in slechts 8 sessies

Faalangst, paniek aanval, angstig?

Hoe kun je zo’n negatieve spiraal doorbreken?

Bij angst geeft je lichaam aan dat je in gevaar bent en er treedt een soort zelfverdediging mechanisme in werking.  Je kunt dan ook last krijgen van onderstaande symptomen:

 • verhoogde hartslag ,
 • versnelde ademhaling,
 • hyperventilatie,
 • zweten,
 • verminderde concentratie,
 • black-out,
 • krampen,
 • misselijkheid en
 • paniek

In de sessies bij Dinamocoaching leer je

 • de, vaak irrationele en irreële gedachten en de negatieve neerwaartse spiraal, te doorbreken.
 • je aandacht terug te brengen naar de taken en je angst onder controle te krijgen.
 • ademhalingstechnieken om je lichamelijke reactie te dempen
 • negatieve gedachten over je eigen onvermogen om te buigen in helpende gedachten
 • je zelfbeeld verbeteren en een reëel beeld te krijgen in je eigen kunnen
 • je vaardigheden vergroten en successen te ervaren
 • beter plannen en daardoor beter te anticiperen op stressoren
 • nieuwe gewoonten die jou helpen om een mogelijk terugval op tijd te signalen en te voorkomen

Deze training heb ik voor studenten, leerlingen van de basis- en de middelbare school ontwikkeld, geëxperimenteerd met HBO studenten en bewezen effectief bevonden.

Na 8 trainingssessies (zowel in groepsverband als individueel) ben je van je faalangst af en ervaar hoe je positieve verandering in je privé en zakelijk leven!

Benieuwd naar mijn aanpak?

Bel 06 3870 1670

of mail

info@dinamocoaching.nl  voor een kennismakingsgesprek.

Is er een verband tussen het roken van wiet en psychose?

Is er een verband tussen het roken van wiet en psychose?

 
Eén van de risico’s van cannabis is dat iemand er psychotisch van wordt: die persoon verliest het contact met de werkelijkheid, is rusteloos of verward en krijgt hevige angst- en paniekaanvallen.
 
Er is geen afdoende bewijs dat cannabis bij iedereen een langdurige psychose kan veroorzaken. Onderzoek toont wel aan dat sommige mensen duidelijk meer risico lopen:
 
Cannabisgebruik kan de ontwikkeling van psychotische stoornissen versnellen bij mensen die daar van nature een zekere kwetsbaarheid voor bezitten.
Cannabisgebruik kan het verloop van een bestaande psychotische stoornis verergeren.
Bij mensen die een psychose gehad hebben, is er een grote kans op terugval als ze weer cannabis gebruiken.
Wat is psychose?
 
Een psychose is een psychische aandoening die onder andere wordt gekenmerkt door een verstoring van het contact met de werkelijkheid als gevolg van wanen (overtuigd zijn van dingen die door andere mensen niet als werkelijk worden beschouwd), hallucinaties (dingen zien, horen, ruiken of voelen die er niet zijn) en afwijkend individueel en sociaal gedrag.
 
Wie loopt meer risico?
 
Zoals voor alle psychoactieve middelen geldt ook voor cannabis dat mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosen extra gevoelig zijn. Het probleem is dat mensen niet altijd weten of ze kwetsbaar zijn.
 
Er zijn een aantal risicogroepen:
 
mensen met psychische ziekten in de familie;
mensen die eerder al een psychose hebben gehad;
mensen die zeer heftig reageren op cannabis. Als iemand zich heel verward voelt of panisch reageert na cannabisgebruik, is dat een teken dat hij of zij er niet goed tegen kan.
Wie zichzelf herkent in één van deze risicogroepen, neemt beter het zekere voor het onzekere en gebruikt het best geen cannabis. De kans dat cannabis een psychose opwekt of een terugval veroorzaakt, is immers vrij groot.
 
Adolescenten lopen eveneens meer risico, aangezien hun hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld.
 
Cannabis en acute psychose
 
Niet alleen mensen met een psychotisch verleden en aanleg voor psychosen kunnen een psychose krijgen na cannabisgebruik. Cannabis op zich kan een tijdelijke acute cannabispsychose veroorzaken.
 
Tijdens een acute psychose kan men ernstig verward raken en last krijgen van hallucinaties, angst en opwinding. Deze toestand komt niet vaak voor en is bijna altijd het gevolg van inname van grote hoeveelheden cannabis, vaak door spacecake te eten. Ook een eerste gebruik van cannabis en combigebruik (verschillende drugs combineren) lokken gemakkelijker een psychose uit.
 
De verschijnselen van een acute psychose kunnen behoorlijk heftig zijn, maar ze zijn niet blijvend en verdwijnen gewoonlijk snel. In de meeste gevallen treedt er herstel op zodra het lichaam genoeg tetrahydrocannabinol (THC – de werkzame stof in cannabis) heeft uitgescheiden.
 
De impact van cannabis met meer THC
 
Cannabis met een hoog THC-gehalte (zoals nederwiet en nederhasj) en een relatief laag gehalte aan cannabidiol (CBD) lijkt het risico op een psychotische reactie te vergroten. CBD heeft namelijk antipsychotische en angstverminderende eigenschappen. Het vermindert de effecten van THC. In cannabis met een hoger THC-gehalte is CBD in verhouding minder aanwezig, vandaar het verhoogde risico op een psychotische reactie.
Cannabis en gezondheid
 
Wat zijn de risico’s?
 
Cannabis heeft risico’s op korte en lange termijn, en zowel op lichamelijk als geestelijk vlak.
 
Meer info?
www.dinamocoachin.nl
www.praktijk-dinamo.nl
of bel 06 3870 1670
mailen kan ook: info@dinamocoaching.nl