Blog

‘Kinderen krijgen te snel een etiket opgeplakt”

We willen allemaal dat onze kinderen goed kunnen meekomen. Als dit niet helemaal lukt wordt al snel gedacht aan dyslexie, ADD of ADHD. In deze lezing aandacht voor een manier om anders naar kinderen te kijken en te helpen zonder ze direct een etiket op te plakken.

Als ouder of leerkracht  wil je natuurlijk dat kinderen goed presteren op het gebied van lezen, spelling en rekenen.  En toch komt het regelmatig voor dat kinderen hierbij heel veel moeite ondervinden. Het lezen komt maar heel langzaam op gang en bij de AVI- toets valt de score steeds weer tegen.  Of het lezen gaat aardig, maar spelling blijft lastig. En tijdens de rekenles lukt het niet om de sommen netjes in het schrift te krijgen. Binnen het onderwijs wordt dan al heel snel gedacht aan dyslexie!We kennen ook allemaal kinderen die tijdens het eten of in de les maar niet stil op hun stoel kunnen zitten, soms zelf liever op hun knieën zitten, of over hun tafel hangen. Je vraagt je steeds af of jouw informatie wel bij hen terecht komt.  ADD of ADHD misschien?

Door op een andere manier naar deze kinderen te kijken, krijgen ze niet direct een etiketje opgeplakt (waar ze moeilijk van af komen) en kun je een kind thuis of op school veel beter op weg helpen. Op donderdagavond 1 juni vertellen drie ervaren leerkrachten hoe je anders kunt kijken naar een kind en welke manieren er zijn om een kind daadwerkelijk te helpen met lezen, spelling, rekenen en concentratie.
Bron: grimbergenboeken

 

gezinstherapie

Waarom is gezinstherapie soms effectiever dan individuele therapie? 

In deze benadering wordt het individu en diens sociale omgeving (het gezin) samen als eenheid van behandeling gezien

Klachten worden vaak gezien als “symptomen” de onderliggende, diepe intrapsychische conflicten, die eerst verwerkt moeten worden.

Bij de systeemtherapie worden leden uit het gezin bij de behandeling betrokken om eventuele disfunctionele relaties, binnen het gezin, die de klachten versterken of in stand houden te doorbreken.

Voorbeeld van een somatische klacht die samenhang met de wijze waarop het gezin functioneert: Dirk is aangemeld bij mij met frequente buik pijn.

Dirk is een aardige, intelligente, rustige en gevoelige jongen. Hij werkt goed in de groep en heeft vaak goede ideeën, maar heeft weinig vrienden en voelt zich vaak alleen. De ouders van Dirk maken thuis veel ruzie en Dirk denkt dat dit door hem komt. De moeder vindt dat Dirk onzeker is en wil vaak weglopen van huis “omdat hij denkt zijn vader en mij tot last te zijn”. Dirk is soms agressief, schreeuwt en huilt veel. Vader vindt dat ik Dirk teveel verwen en hij haat mij daar om. Dit zorgt weer voor veel ruzie en spanning thuis.

Dirkt is bang voor school en wil er vaak helemaal niet naartoe.
De ouders hebben verschillende opvoedingsstijlen en zijn niet in staat elkaar te steunen. Dirk ziet zichzelf als de oorzaak van de conflicten tussen zijn vader en moeder.

De huisarts heeft Dirk onderzocht en vastgesteld dat er medische gesproken niets aan de hand is. De pijn zou veroorzaakt zijn door spanningen. Ik liet Dirk door een specialist onderzoeken. Dit om te voorkomen dat Dirks klachten ten onrechte toegeschreven worden aan psychische factoren. Ook uit dit onderzoek bleek dat de oorzaken van Dirks klachten niet fysiek zijn.

Gezinstherapie leek mij de aangewezen weg. Dit om de volgende redenen:

 • het probleem van Dirk is toe te schrijven aan de wijze waarop de ouders afzonderlijk ophem reageren.
 • de gezinsleden dragen bij aan het ontstaan en versterken van het probleem
 • de spanning thuis zorgt ervoor dat Dirk zich schuldig voelt

Wat is gezinstherapie?

Gezinstherapie betekent niet dat het hele gezin in therapie komt. Dit is een vorm van therapie waarin de sociale context van de client bij de behandeling wordt betrokken. Vaak bestaat de omgeving uit ouders, maar soms worden vrienden er ook bij betrokken. Deze vorm van therapie kan ervoor zorgen dat de oorzaken van de klachten sneller worden geïdentificeerd en dat de resultaten van de behandeling duurzamer zijn.

De voordelen 

 • aandacht voor de interactiepatronen en de structuur van het gezin:
 •  ingreep op verschillende niveaus (de verschillende kanten van de  klacht worden bekeken);
 • de destructieve interactionele patronen bij sommige gezinsleden en de invloed hiervan op de klachten van de client worden sneller zichtbaar;
 • door in de beginfase alle gezinsleden te zien, is het makkelijker te taxeren op welk niveau de interventie moet worden gepleegd;
 • de therapeut krijgt inzicht in de mate waarin individuele problemen bekrachtigd worden door zijn directe omgeving;
 • de therapeut ziet in hoeverre er in de omgeving hulpbronnen zijn die hij kan gebruiken in de behandeling van de klachten;
 • vaak is er directe steun bij inadequaat opvoedingsstijl. Dit kan door hiërarchie te herstellen, de ouders te motiveren en te instrueren om “ het niet langer te accepteren” en het kind in het gareel te brengen.

Door het betrekken van het sociale netwerk bij de behandeling kan het succes hiervan doen toenemen en het resultaat van de behandeling duurzamer.

 

Mijn aanpak

Observatie thuis, op school, sportvereniging en in andere sociale context kan deel uitmaken van mijn aanpak. Wanneer dit niet mogelijk is, maak ik gebruik van familie opstelling of sociogram om de klachten en hetgeen dit in stand houdt te doorgronden.

kindercoaching-foto-sabrifoto-familie-opstelling-met-poppen

Ben je benieuwd geworden naar mijn aanpak?

 

 

Bel of stuur een bericht voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

+31 063870 1670

mailen kan ook: info@dinamocoaching.nl of dinamo67@gmail.com

Wat kunt u zelf doen bij stress

stress

 • Richt je meer op wie je zelf bent en wat je zelf kunt, in plaats van te willen voldoen aan wat de meeste mensen om je heen wel lijken te beheersen.
 • Een stapje terug doen voelt uiteindelijk vaak beter, dan constant op je tenen blijven lopen.
 • Praat met mensen over de dingen waar je tegen aan loopt. Ze kunnen dan beter begrijpen hoe je je voelt en kunnen indien nodig rekening met je houden.

English

English

Are you a busy working mother and do you wonder, if this is it?
OR searching for the right balance between work, family and your desires?

Do you wish to grow personally as well as professionally but you do not know how, because even now you are running short of time, rest and space in your head?
Or do you sometimes feel insecure if you are on the right track with raising your children?

We often have the feeling that we are ‘stuck’. We fear to embrace life fully because we:
– Lack clarity and focus
– Lack courage and confidence
– Lack self-esteem and ‘self-love’

Discover a new paradigm for raising successful children: one that focuses on preparing them for a good and fulfilled life. Explore how you can live and educate from the heart and realise all your ambitions, without stress and feelings of guilt
call 06 3870 1670
or mail us: info@dinamocoaching.nl
www.dinamocoaching.nl

Mindful ouderschap

Mindful ouderschap

De meeste ouders gaan van nature zeer mindful met hun kinderen om. Er zijn echter van die perioden dat het niet vanzelf gaat. Je hoort je kind zeggen “heb je wel gehoord wat ik net gezegd heb mama”?Of je reageert soms veel te boos op je kind en je hebt achteraf spijt, maar het is eruit voor je het weet. Of je voelt dat je juist duidelijker, consequenter of vriendelijker moet zijn. Of dat je jouw grens duidelijker moet aangeven. Je kind vindt dat je belachelijk en ouderwets reageert op hoe laat het thuiskomt van een feestje.

Er bestaat natuurlijk geen kant-en-klaar recept voor een mindful ouder zijn, maar je kunt leren oefenen met vriendelijkheid, openheid, begrip, acceptatie,  aanraking en een aai over je bol.

Wil je samen met jouw kind de uitdaging aangaan? Dan ben je bij DinamoCoaching bij het juiste adres. Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 06 3870 1670. Mailen kan ook: info@dinamocoaching.nl of dinamo67@gmail.com

Week 4: Tips voor ouders van pubers met motivatieprobleem

Week 4: Tips voor ouders van pubers met motivatieprobleem

Het ‘nieuwe leren’ legt de nadruk op zelfstandig kennis verwerken,  ‘laat maar waaien onderwijs’. Het zelfstandig leren gaat bijvoorbeeld een 16-jarige puber te ver. De hersenwetenschappen hebben aangetoond dat puberende hersenen niet goed in staat zijn om zelfstandig te leren. Er zijn juist inspirerende leerkrachten nodig om pubers gemotiveerd te houden. Leerkrachten kunnen het echter niet alleen. De keuze van een school die het beste bij je puber past, is tegenwoordig niet vanzelfsprekend. Ook scholen hebben wensen, eisen en soms een toelatingstoets. Ouders spelen een steeds crucialere rol in het onderwijs aan hun kinderen. Want als de school je kind zat is, laat ze het kind gewoon vallen of krijgt je kind speciaal onderwijs aangeboden als het niet mee wil bewegen of krijgt het kind een stempel op zijn voorhoofd gedrukt: ‘nog nadere te bepalen lastig gedrag’. Hier zit je als ouders niet op te wachten. Je weet dat je kind veel meer kan dan wat hij laat zien, maar komt dat ooit uit?

Nu vraag je je waarschijnlijk af “hoe krijg ik mijn kind in beweging”? Je puber heeft jouw motivatie nodig.

Hij zit in een van de belangrijkste fase van zijn leven. In deze fase maakt hij keuzes die voor een groot deel bepalend zijn voor hoe de rest van zijn leven eruit gaat zien. De keuze voor een studie en daarbij goede studieresultaten halen, is vaak essentieel. Hoe is het te rijmen dat dit vooruitzicht je kind niet motiveert om ervoor te gaan?

Zes stappen die je kunnen helpen je kind te motiveren

 1. Onderzoek samen met je kind waar het ongemotiveerde gedrag vandaan komt. Bepaal dus samen met het  kind welke factoren hierbij van invloeden zijn. Bijvoorbeeld: thuissituatie, de wijze waarop de stof op school aangeboden wordt, de sfeer in de klas, een negatief zelfbeeld, noem maar op. Maak samen een plan van aanpak om dit probleem op te lossen en het kind zo sterk mogelijk te maken, zodat het in staat is om het probleem het hoofd te bieden
 2. Onderzoek wat het kind kan en wil. Laat hem een bewuste keuze maken die bij zijn capaciteiten past. Laat het kind vervolgens aangeven wat en wie hij nodig heeft om dit te bereiken. Maak een kosten en baten analyse.
  Heeft het kind iemand die voor hem als voorbeeld dient? Dit kan iemand uit zijn directe omgeving zijn, maar het kan ook een stripfiguur of een bekende persoonlijkheid zijn. Laat het kind die persoon in detail omschrijven. Wie is hij, wat is zijn geschiedenis, wat vind het kind sterk aan deze persoon en denkt het kind dit aan te kunnen leren.
  Laat het kind het meeste inspirerende vaardigheid/kwaliteit van deze persoon in de veiligheid van het huis nabootsen en inprenten. Laat het kind een poster of een foto van deze persoon op zijn kamer ophangen.
 3. Laat het kind een stappenplan SMART maken: Specifiek (eenduidig), Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
 4. Controleer regelmatig of het kind zich aan zijn stappenplan houdt of dat het stappenplan aangescherpt moet worden. Controleer zijn agenda en zijn elektronische leeromgeving.
 5. Kies een moment om succes te vieren en een moment om over de dingen die niet helemaal zijn gelukt te praten. Zet dit in jullie beide agenda zodat dit niet vergeten wordt.
 6. Zorg voor een positief zelfbeeld, door de puber regelmatig te complimenteren. Vergroot de voordelen van dingen de goed zijn gegaan en vier dit.
  Laat het kind de dingen die hij goed doet aan een ander kind leren. Dit vergroot zijn zelfvertrouwen.

Dinamocoaching start in september met de tweede training voor jongeren die een steun in de goede richting nodig hebben.

Met slechts 8 bijeenkomsten van twee uur is je kind in staat om op een positievere manier naar zichzelf te kijken. Door een beter zelfbeeld is het kind meestal ook in staat om meer van zichzelf te laten zien en is het vaak gemotiveerder om zijn best te doen en beter te presteren.

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Kijk naar het trainingsaanbod van Dinamocoaching.

Week 3: kinderen helpen bij verlies

Week 3: kinderen helpen bij verlies

“Voor alles wat leeft is er een begin en een einde

Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Ze zijn niet in staat om lange tijd met het verdriet bezig te zijn. Zij vermijden en stellen het verdriet uit. Als een kind na de dood van zijn moeder zijn tranen droogt en verder met zijn auto speelt, betekent dit niet dat het niet begrepen heeft wat er gebeurd is. Dit is zijn manier om met het intense verdriet om te gaan.

Kinderen kunnen zeer explosie zijn in hun uiting van verdriet. Dat is normaal.

Een van de dingen die ouders kunnen doen om de kinderen te helpen is zichzelf toestaan verdriet te ervaren, de emoties toelaten en kinderen laten ervaren dat de emoties er mogen zijn. Verdriet en liefde zijn immers verbonden met elkaar.

Door te luisteren, ze aan te moedigen vragen te stellen en door eerlijke antwoorden op de vragen te geven, geef je kinderen het gevoel dat ze hun gevoelens mogen uiten zonder dat ze zich hierover schuldig hoeven te voelen.

Suggesties om kinderen bij verlies te helpen:

 • zorg goed voor jezelf zodat je goed voor je kinderen kunt zorgen
 • laat ze ervaren dat hun gevoelens normaal zijn
 • moedig hen om over hun gevoelens te praten en vragen te stellen
 • wees open en eerlijk in je antwoord en laat je eigen verdriet zien
 • luister, maar dwing kinderen niet tot praten
 • laat kinderen ervaren dat hun verdriet uniek is
 • vertel nooit aan kinderen dat ze zich sterk moeten houden en niet moeten huilen
 • zoek iemand in de familie/vriendenkring met wie de kinderen goed kunnen praten
 • beloof nooit aan een kind dat de andere ouder niet zal sterven
 • stimuleer hen leuke dingen te blijven doen, maar verbreek routine niet meer dan nodig
 • zorg voor structuur en regelmaat
 • houd de herinneringen aan de overledene levendig
 • leer kinderen aandacht te vragen voor hun verdriet/ behoeften
 • vertel hen dat het verdriet lang kan duren en dat het nooit helemaal ophoudt.
 • Geef kinderen alle ruimte om te rouwen en laat ze dit op hun eigen manier doen. Aandacht en genegenheid doen meer dan je denkt.

De begeleiding van dinamocoaching is gericht op normaliseren.

Of het nu gaat om (v)echtscheiding, het overlijden van een familielid of verhuizing, je kunt bij dinamocoaching terecht voor begeleiding.

Week 2: Tips tegen piekeren en spanningsklachten

piekeren : 99% of things you worry about never happen

Week 2: Tips tegen piekeren en spanningsklachten

Lig je ’s nachts wakker te piekeren of heb je last van spanningsklachten?
Verminder je klachten in 3 stappen.

Verleg je aandacht van het denken naar het voelen door progressieve ontspanningsoefening:

Duur 30-45 min 

Stap 1
Ga op een stoel zitten doe je ogen dicht, visualiseer een plek in de natuur waar je je helemaal op je gemak voelt en maak deze plek eigen (kleed het in naar je eigen wens: waterval, strand, boos, zingende vogels, waterval… noem maar op…..als je je maar prettig en op je gemak voelt op deze plek).

Stap 2
Begin nu met onstpanningsoefening

 • Laat je armen slap naast je lichaam hangen.
 • Maak twee stevige vuisten en tel langzaam tot 5 en maak de vuisten weer los en voel de ontspanning.  Begin bij je vingers, onderarmen, bovenarmen, schouders en nek. Laat je hoofd maar zakken en voel de volledige ontspanning aan bovenlichaam. Denk aan niets, maar voel alleen de ontspanning.
 • Richt nu je aandacht op je voeten: zet je beide voeten op de grond en span de spieren van je tenen aan. Tel langzaam tot 5 en laat de spieren langzaam weer los.  Voel enkel de ontspanning van je tenen en hoe dit voelt.
 • Ga nu op dezelfde wijze door met je voeten. Zet je beide hielen stevig op de grond en til je tenen omhoog. Span de spieren van voeten helemaal aan, tel tot vijf en zet je tenen weer op de grond en ontspan je hele voet. Voel de ontspanning in je tenen, hielen en je hele voet. De voeten zijn dan volkomen ontspannen;
 • Verleg nu je aandacht naar je bovenbenen. Span de spieren van je bovenbeen stevig aan, tel tot vijf en laat de spieren weer los. Voel de ontspanning van je tenen en onderbeen.
 • Nu zijn je schouders, nek, armen, handen, vingers, tenen, voeten en onderbenen volkomen ontspannen. Herhaal dit ook tegen jezelf: ” mijn schouders, nek, armen, handen, vingers, tenen, voeten en onderbenen zijn volkomen ontspannen en dit voelt heerlijk aan”.
 • Herhaal dezelfde oefening met je bovenbeen en tel die bij de rest van de delen van je lichaam die al ontspannen zijn. Voel de ontspanning van elk lichaamsdeel afzonderlijk en herhaal bovenstaande.
 • Zet je beide handen op je buik en trek de spieren van je buik zover mogelijk naar binnen en adem 10 keer diep in – door je neus en uit- door je mond. Doe dit rustig en richt je aandacht volledig op je ademhaling.
 • Voel nu de ontspanning over je hele lichaam beginnend bij je tenen tot aan je schouders en nek.
 • Span nu alle spieren van je gezicht aan, tel tot 5 en ontspan.
 • Herhaal je de zin: “Mijn hele lichaam is volkomen ontspannen en dit voelt heerlijk aan”.

Doe nu je ogen weer open. 
Je bent nu, als het waren, volkomen ontspannen en je hoofd is helemaal leeg. Je voelt je moe en wellicht  voelt je lichaam zwaar aan. Deze oefening duurt 30 tot 45 min. Neem hier de tijd voor en geniet na van het gevoel van het volkomen ontspannen zijn.

Deze oefening kun je overal en altijd doen: tijdens je lunchpauze, op de toilet, aan tafel, onder de douche, in je bed, voordat je begint met je tentamen, presentatie, sollicitatie, beoordelinsgesprek…

Als het goed is heb je nu 30-45 minuten niet meer gepiekerd.

Mocht het piekeren na deze oefening nog niet helemaal verdwenen zijn, doe dan het volgende:

Stap 3. maak een lijst van dingen/activiteiten (zoals hardlopen, tekenen, schilderen, een vriendin bellen, televisie kijken, strijken….) waar je van geniet en kies een ding uit de lijst die je op dat moment kunt uitvoeren en voer die uit.
Doe dit om je aandacht van het piekeren af te leiden.

Werk dit nog steeds niet maak dan een afspraak bij dinamocoaching: ik leer je dan technieken om het piekeren de baas te zijn. 

Week 1: Tips voor ouders van jongeren en kinderen met ADHD/ADD

Week 1: Tips voor ouders van jongeren en  kinderen met ADHD/ADD

Jongeren/ Kinderen met ADHD/ADD zijn gebaat bij duidelijke structuur, aandacht en begrip. Niet altijd makkelijk! Als u dit kunt opbrengen, zult u snel resultaten zien.
Dinamocoaching helpt u hier graag bij.

Mijn behandeling bestaat uit negen stappen waarin ik ouders leer:

 1. het ontstaan van gedragsproblemen
 2. aandacht en structuur (hoe)
 3. puntensysteem (hoe, wanneer en frequentie)
 4. ontzegging
 5. emotie regulatie
 6. omgaan met situaties buiten huis
 7. zelfversterking
 8. verbetering zelfbeeld
 9. evaluatie en aanpassing

Voor de jongeren/kinderen zelf maak ik daarna, in overleg met de ouders, een behandelplan gericht op het aanpakken van het probleemgedrag

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek via
www.dinamocoaching.nl of 06 3870 1670

Ook ROC’s en Hogescholen kunnen gebruik maken van de diensten van dinamocoaching

Wij zijn aangesloten bij

 • ADIONA: Expertisenetwerk Kindercoaches
 • VGCT: Beroepsvereniging voor Cognitieve  Gedragstherapeuten VGCT-302843i.o.

Praktijk gegevens

KvK-nummer: 66319110 BTW nummer: 153605674B01 REKENINGNR: NL79 ABNA: 0610.9234.71