Mindfulness kinderen

mindfull-kindsMindfulness Rotterdam voor kinderen van 8-12 jaar

Geschikt voor basisschoolkinderen, mét aandacht- en concentratieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, angst en somberheidsklachten.

Doel
1. toename van concentratie en afname van impulsief gedrag.
2. leren benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen
     zoals angst, woede, verdriet en piekeren
3. het vinden van meer rust en harmonie
4. aanwezig zijn in het hier en nu
5. bouwen aan zelfvertrouwen
6. verbeteren van geheugen
7. aardiger zijn voor zichzelf en anderen
8. bewust worden van eigen kwaliteiten en acceptatie van verschillen

Gedurende zes weken worden de kinderen getraind in het ‘leren aandachtig zijn’. Dit zijn wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. Er wordt gewerkt via de methodiek ‘Aandacht werkt’ van Eline Snel. Er zit veel variatie in het aanbod, zoals doe-, lichaam-, luister- en denkoefeningen.
Het boekje met cd ‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel krijgt je mee zodat kinderen thuis kunnen oefenen. Ook krijgen de ouders wekelijks informatie over de bijeenkomst en oefentips.

Voor een kennismakingsgesprek

bel: 06 3870 1670

of mail: info@dinamocoaching.nl