Kindercoaching Rotterdam

Kinder- en jongerencoaching bij echtscheiding, verliesverwerking, negatief zelfbeeld en faalangst

Ik werk met methoden die wetenschappelijk zijn onderzocht en effectief zijn bevonden.

1.Cognitieve Gedrags- en Systeemtherapie: een holistische aanpak waarbij ik beroep doe op het systeem waar je deel van uitmaakt. Verder spoor ik de manier van denken die verantwoordelijk is voor je probleem op, help je  die te corrigeren  en op te slaan. Hierdoor ga je anders denken en voelen en daardoor je ook anders gedragen.

2.Interpersoonlijke communicatie 

Ik kies voor deze therapievorm als duidelijk is dat een conflict binnen het gezinsrelatie of op school een belangrijke rol speelt bij het probleemgedrag.
Ouders, maar ook andere gezinsleden, worden bij de behandeling van de adolescent betrokken als steun voor de adolescent, maar ook om patronen in gezinsrelaties te veranderen en/of om de onderlinge communicatie te verbeteren.
De interpersoonlijke relaties in het gezin van de adolescent kan vaak gebruikt worden als voorbeeld voor veranderingen in relaties buiten het gezin.

3. Trainingen

Verder heb ik onderstaande trainingen ontwikkeld de vaardigheden van uw kind in groepsverband nog verder te laten ontwikkelen.

4. Mindfulness kids: concentratieprobleem en hyperactiviteit  helpen reguleren

5. Kids' Skills: je leert vaardigheden om eigen probleem aan te kunnen.

Kids Skills is een erg goede methode om samen met kinderen en jongeren ‘een probleem’ op te lossen. Tijdens de methode Kids Skills volg je onderstaande stappen.

Stap 1: problemen vertalen in vaardigheden
Goed gedrag kan aangeleerd worden. Wanneer je  moeite hebt met iets vragen in de les (vinger opsteken), beheerst je deze vaardigheid nog niet. Je moet leren om je vinger op te steken als je iets wil vertellen of vragen, zonder dat je bang wordt.

Stap 2: het eens worden over de vaardigheid, die geleerd moet worden
Welke vaardigheden je wil leren om beter te functioneren, bepaal je zelf. Ik begeleid je bij het ontwikkelen hiervan.

Stap 3: de voordelen van de vaardigheid onderzoeken
Het benoemen van voordelen, die het beheersen van een bepaalde vaardigheid oplevert. Vraag: “Waarom denk je dat het handig voor jou is om dit te leren?” Wanneer komt deze vaardigheid er goed van pas?

Stap 4: de vaardigheid een naam geven
Geef je vaardigheid een naam.

Stap 5: wat kan je helpen?

Wat kan jou helpen deze vaardigheid eigen te maken. Wie kan of wat kan jou steunen?

Stap 6: supporters werven
Je hebt  ook echte mensen nodig die je helpen om een vaardigheid te leren. 

Stap 7: meer zelfvertrouwen geven
 Zelfvertrouwen krijgen.  Bijvoorbeeld: er helpen veel mensen  aan mee of omdat je grote wilskracht heeft en omdat dingen jou steeds makkelijker lukken.

Kids skills: van probleem naar oplossing

Stap 8: plannen maken om het te vieren
Wanneer de vaardigheid gehaald wordt moet je het vieren. Je  mag nu alvast kiezen hoe je dit wil doen. 

Stap 9: de vaardigheid omschrijven
Het is belangrijk dat er regelmatig over de vaardigheid wordt gesproken. Hoe gedraagt iemand met die vaardigheid zich? Wat gaat er al allemaal goed? Het kan ook goed helpen om de situatie na te spelen.

Stap 10: naar buiten treden
Het is makkelijker om over dingen te praten die je geleerd gaan worden dan dingen die je niet kunt. Hoe meer mensen het weten, hoe meer mensen jou unnen helpen. Je zou een poster kunnen maken van de vaardigheid die je leert.

Stap 11: de vaardigheid oefenen
Oefenen met de  vaardigheid. Dit moet je in kleine stapjes doen, zodat je steeds succes ervaart en zelfvertrouwen krijgt.

Stap 12: geheugensteuntjes bedenken
Er zijn altijd momenten dat dat terug valt in je oude gedrag. Hierheb  de supporters bij nodig.

Stap 13: vieren dat het gelukt is
Wanneer je de vaardigheid beheerst, dan is het tijd om dit te vieren. Bedank de supporters

Stap 14: de vaardigheid aan anderen doorgeven
Nu mag je de vaardigheid aan iemand anders leren. Hierdoor wordt de vaardigheid nog meer versterkt en het vergroot je zelfvertrouwen! 

lees: wetenschappelijk artikel Kids' Skills

6. Mindfulness ouderschap: ouders leren op een effectieve manier met het gedrag van het kind welk probleem geeft om te gaan en het te helpen corrigeren

Klaar om meer te ontdekken?

Bel vandaag nog op voor een kennismakingsgesprek

T. 06 3870 1670 of

Vul het contactformulier in 
mailen kan naar:

Info@dinamocoaching.nl

dinamo67@gmail.com