Hulp voor slachtoffers van de toeslagenaffaire Kinderopvang

Hulp voor slachtoffers van de ’toeslagenaffaire Kinderopvang’

Kinderen van ouders met onbehandelde trauma’s zoals bijvoorbeeld: mishandeling, misbruik, emotionele verwaarlozing, hechtingsproblemen, maar ook pesten, discriminatie, buitensluiting (voorbeeld: toeslagenaffaire) kunnen psychische klachten ontwikkelen. Te denken valt aan: somberheid, angst, negatief zelfbeeld of moeite met zich hechten. 

Onbehandelde trauma’s kunnen overgedragen worden naar de volgende generaties. We spreken dan over Transgenerationeel trauma. Dit zit verweven in de familielijn. Dit kan tot de tweede en derde generatie tot uitdrukking komen.

Kinderen van toeslagenouders hebben vaak een enorme achterstand. Dit omdat ze vaak niet de financiële en de emotionele basis hebben gehad om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Door de stress van ouders en gebrek aan middellen hebben deze kinderen vaak niet de juiste opleiding kunnen genieten, geen sport kunnen beoefenen en sociaal skills kunnen ontwikkelen die belangrijk zijn vooreen succesvolle carriere later.

Ouders – de toeslagenaffaire kan veel gevolgen voor ouders hebben. Misschien heb je nu nog steeds openstaande schulden en probeer je het hoofd nog steeds boven water te houden. Misschien heb je sociaal-emotionele problemen die jou belemmeren om doelen te bereiken. Of je hebt psychische of mentale klachten ontwikkeld en hierdoor niet in staat ben om voor je zelf op te komen. Het kan ook zijn dat je relatie onder druk staat en jou en jouw partner niet meer in staat zijn om met elkaar te communiceren of een muur hebt opgebouwd om jezelf te beschermen, uit angst dat er, elk moment iets traumatisch kan gebeuren.

Praktij-Dinamo helpt ouders en kinderen weer in eigen kracht te staan.

Dit doe ik door

  • Te luisteren naar je verhaal,  je ervaring op een rijtje te zetten en je trauma te helpen verwerken.  We bereiken goede resultaten met cognitieve gedragstherapie, EMDR, maar ook met empowerment trainingen en COMET zelfbeeld correctie voor kinderen, jongeren en ouders.
  • Emotionally Focused Therapy voor gezinnen met relationele problemen (zowel ouders als kind/ouder).
  • Herontdekken van je kernwaarden en kwaliteiten: we helpen je een ontwikkelingsplan maken gericht op rehabilitatie.

De hulp  kost jou niets. Heb je een coach vanuit de gemeente? Die regelt de financiering van het rehabilitatie traject. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gebruik maken van de therapie, coaching of training via
Praktijk-Dinamo?

Klik op de knop ‘Aanmelden’.

Of mail: info@dinamocoaching.nl