Therapieën

Cognitieve gedragstherapie

 

Cognitieve Gedragstherapie
In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en therapeut samen.

Geschikt bij:

  • Faalangst 
  • Depressie
  • Negatief zelfbeeld
  • Burn out /spanningsklachten
  • Verliesverwerking (bij echtscheiding of bij het overlijden van een dierbaar)
  • Slaapproblemen
  • Hardnekkige disfunctionele patronen handelen of dwangmatig gedachten die steeds terugkomen

Psychodynamische therapie

Psychodynamische Kinder en jongerencoaching

Psychodynamica is een nieuwe vorm van coaching waarin de beste technieken uit diverse technieken worden gecombineerd.

Bij psychodynamische coaching, worden allerlei gedachten, gevoelens en ideeën van de cliënt(e) dynamisch, dus actief en continue, in beweging gezet. Door intensieve gesprekken en technieken leert u anders  om te gaan met uw oude overlevingsstrategieën en gewoonten waar u en uw omgeving last van hebben. Uw coach activeert u om zelf oplossingen te zoeken die echt goed bij u passen. Daardoor kunt u zich de nieuwe ideeën en inzichten ook helemaal eigen maken. Er worden dus geen standaard trucjes aangeboden.

U ervaart bij psychodynamica de intensiteit van emoties en blokkades, de opluchting en de verhelderende inzichten. Het nieuwe denken en handelen, komen dan echt vanuit uzelf en na een aantal sessies heeft u meer sturingsmogelijkheden.

De dynamiek zit ook in het feit dat ik als psychodynamische coach een veelheid van technieken tot mijn beschikking heb om u te begeleiden.

Behandelmethoden:

  • Familieopstelling bij familieproblemen
  • Innerlijk kind werk
  • Therapeutisch werken met jongeren en kinderen na een echtscheiding of die slachtoffer zijn van pesten.

Neem contact op telefonisch of per email: info@dinamocoaching.nl of bel +31 6 3870 1670

Laat u verder informeren. Het eerste consult is vrijblijvend  en gaat altijd vooraf aan een behandeling.