STARr-training voor jongeren

STARr- training voor jongeren met angst en somberheidsklachten Rotterdam

STARr-training bij Dianamocoaching Rotterdam  is een preventieve groepstraining (in aangepaste vorm ook individueel) voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar met somberheid en/of sociale en faalangstklachten.

Doel van de training

Het doel van de training is om deze jongeren middels 5 modules verschillende vaardigheden aan te leren om hun klachten te verminderen en verergering te voorkomen.

De training bestaat uit vijf modules die elk een eigen focus hebben:
• Solve: Jongeren leren problemen/struggles op te lossen,
• Think: Jongeren leren cognitieve herstructurering waarbij de geloofwaardigheid van de niet-helpende gedachte bepalen en de geloofwaardigheid van de helpende gedachte benoemen,
• Act&do: Jongeren leren dat wat ze doen invloed heeft op hun gevoel met behulp van de negatieve en positieve spiraal,
• Act&dare: Jongeren leren stap voor stap hun angst te overwinnen,
(exposure therapie)
• Relax: Jongeren leren stress herkennen. Ook leren ze  met stress en spanning omgaan (mindfulness)

 

De duur van de training

12 sessies van 45 minuten

Je kunt meteen starten met de individuele therapie.

Groepstherapie: start 2 keer per jaar.

Ben je aanvullende verzekerd bij  deze zorgverzekeraars? Dan worden de kosten gedeeltelijk vergoed.

Ouders kunnen PGB aanvragen voor de behandeling bij Dinamocoaching.

Lees  hier over meer faalangst

Geïnteresseerd in de training (individueel of in groepsverband)?

Stuur dan een mail naar: info@dinamocoaching.nl of bel: 06 38701670