Tarieven

Tarieven en vergoeding

DinamoCoaching is een vrijgevestigde praktijk en heeft geen contract met zorgverzekeraars. De therapie en coaching  worden in principe niet vergoed. Er zijn diverse manieren om de kosten te declareren. Lees onderaan deze pagina wat dit zijn.

DinamoCoaching biedt diverse coachingstrajecten en trainingen aan. 

Geen wachtlijsten, laagdrempelig en toegankelijk.

Kennismaking met de werkwijze van dinamocoaching  en probleemverkenning- vrijblijvend en duurt 30 min

Bij voldoende vertrouwen volgt direct erna een intakegesprek (hulpvraag)

Een gesprek van 60 min (inclusie email, correspondenties en huiswerk) kost 85 euro

Eenmalig adviesgesprek van 45 min kost 50 euro  - direct afrekenen (je krijgt een bewijs van betaling)

Voor bedrijven reken ik 155 euro per uur (inclusief  btw)

Gelieve 24 uur van tevoren contact op te nemen, mocht je verhinderd zijn en voorkom zo onnodige kosten.

Aanbod

Je kunt kiezen uit losse sessies (direct afrekenen+bewijs van betaling) of een compleet coachingstraject (zoals overeengekomen met 10% korting).

Het Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en kijken we samen naar je klachten en problemen. Ook kijken we dan wat je doelen voor de therapie zijn en hoe ik je daarbij zou kunnen helpen. Ik kom vervolgens met een voorstel hoe we aan je problemen kunnen werken en hoe je deze zou kunnen oplossen. Kun je zich vinden in mijn voorstel dan gaan we samen ermee aan de slag.

1.Jongeren coachingstraject 

Kort: (empowerment, motivatieprobleem of verbetering van zelfbeeld): 6 a 10 sessies

2.Prestatiedruk-depressie behandeling: 12 a 16 sessies inclusief nazorg

3. Burn out coaching (incl. re-integratie coaching, loopbaanbegeleiding en preventieplan) 14 a 18 sessies

4. Partner Relatietherapie 95 euro p.u. 

Cognitieve gedragstherapie bij

5. Verlies en rouwverwerking: 6 a 12 sessies

6. Depressie behandeling: afhankelijk van het type depressie - 12 a 22 sessies

7. Kindercoaching: 

  • kijk in de klas,
  • overleg school,
  • psycho-educatie ouders en leerkracht,
  • vaardigheidstraining - kind (sociaal-communicatieve vaardigheid, assertiviteit, mindfulness ter bevordering van concentratie, faalangst training, time management)

14 sessies

8. Rouw en verliesverwerking bij kinderen en jongeren: 6 a 8 sessies

VERGOEDING

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen, als je zzp-er bent of een bedrijf hebt kun je coachingskosten gewoon opvoeren als bedrijfskosten.

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

VPGB
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB (hier klikken)

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholings - coachingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV (hier klikken).

DinamoCoaching gelooft dat hulpverlening voor iedereen toegankelijk moet zijn. Voor mensen met een bijstandsuitkering biedt DinamoCoaching de mogelijkheid om een traject prijs af te spreken met de uitkeringsinstantie, waarbij u goedkoper uit bent.

Contact

Klaar om meer te ontdekken?

Bel vandaag nog op voor een kennismakingsgesprek

T. 06 3870 1670!   of

Vul het contactformulier in

of

e-mail: info@dinamocoaching 

dinamo67@gmail.com

 

Rekeningnummer: NL79ABNA 06109234 71

BTW: nummer: 153605674B01