Coachingsvoorwaarden en -overeenkomst

Coachingsvoorwaaden en overeenkomst

1. Annulering:
Bij annulering van een aantal vooraf overeengekomen sessies worden de kosten van éen enkelvoudige sessie met de normale prijs in rekening gebracht.

2. Beëindiging van de coachingsrelatie: 
Na elke vijf sessies wordt met de Werkalliantie Vragenlijst (W.A.V.) de therapeutische/ coachingsrelatie geëvalueerd  en eventuele aanpassingen gedaan. 

De cliënt kan het coachingsproces te allen tijde beëindigen, met  inachtneming van de annuleringsvoorwaarden.

3. Betaling:
Betaling dient voorafgaand aan de sessie plaats te vinden. Dat kan per overschrijving of contant.

Aansprakelijkheid: 
Als coach ben ik niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van beslissingen die cliënt neemt op basis van de coachingsessies.

Als coach ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van ongevallen, zaakschade of anderszins ontstane schade.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van suggesties, aanwijzingen of aansporingen van de coach en de gevolgen daarvan.