Snel hulp voor je medewerker?

Snel hulp voor je medewerker

Als je medewerker is uitgevallen of een burn out heeft wordt de bedrijfsarts of arbodienst hiervan op de hoogte gesteld. De begeleiding naar werk kan  alsnog ontzettend lang en duur worden. En het kan heel lang duren voordat je medewerker de juiste hulp krijgt. Hier zit vaak 10 weken tussen. Met alle gevolgen van dien. Je medewerker kan in dit proces vaak diepere in de put dalen en in een periode van langer verzuim terechtkomen waar jij als werkgever met hoge kosten wordt geconfronteerd (de gemiddelde kosten van uitval door psychisch verzuim is  €45.000).

En dat terwijl Dinamocoaching je medewerker snel naar herstel kan begeleiden. Dinamocoaching spreekt je medewerker binnen zeven dagen na het intakegesprek en plan daarna wekelijks een gesprek in om het herstel te versnellen.  Dit is heel fijn voor je medewerker (ze voelen zich gezien, gehoord, en gesteund – zie reviews), maar ook voor je organisatie. Lees meer over ons behandeltraject voor werkgevers en hoe jij je medewerker direct de juiste hulp kan bieden.

Stappen bij langdurig verzuim

Hoe ziet het proces binnen de Wet verbetering Poortwachter eruit?

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Het proces is te verdelen tussen het eerste verzuimjaar en het tweede verzuimjaar:

Proces binnen de WvP

Meld je medewerker bij Dinamocoaching in door een mail te sturen naar: info@dinamocoaching.nl of bel 0638701670
We gaan direct met je verzoek aan de slag.